Obec Kelča rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  • AKTUALITY
  • OBEC
  • OBECNÝ ÚRAD
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zrealizované akcie a projetky

Rekonštrukcia budovy obecného úradu

V roku 2014 bola dokončená rekonštrukcia budovy obecného úradu, ktorá bola zrealizovaná z kapitálových príjmov obce. Celkové náklady na rekonštrukciu tejto budovy boli vo výške 32 178,42 €. Touto prestavbou sa opravilo schodisko do budovy a zároveň bol vybudovaný bezbarierový  prístup do budovy obecného úradu a na poštu. Rekonštrukciou bola opravená fasáda, spravené zateplenie celej budovy, nová strecha, pričom sa vytvorili skladovacie priestrory v podkroví.

Prestavba zdravotného strediska, vytvorenie nájomného bytu.

Nakoľko priestory zdravotníckej ambulancie boli príliš veľké, obvodná lekárka ich využíva iba 1 x za 2 týždne, poslanci OZ rozhodli o lefektívnejšom využití týchto priestorov. Z priestorov zdravotníckej ambulancie sa vytvoril obecný byt, ktorý obec dáva do nájmu. Náklady na jeho realizáciu činili 10 282,- €,   prestavba bola vykonávaná svojpomocne. Prvou nájomníčkou tohto bytu bola naša občianka Monika Hudacká.
Zdravotnícka ambulancia sa vytvorila z nevyužitých priestorov, ktoré boli v nájme Slovenskej pošty. Prestavbou sa vytvorili tri miestnosti - ambulancia, izba pre sestru a čakáreň. Taktiež boli vybudované sociálne zariadenia. Náklady na prestavbu boli vo výške 14 391,- €, rekonštrukcia sa vykonávala svojpomocne.

 Osvetlenie cintorína a vybudovanie chodníka

Nakoľko obecný cintorín  sa nachádza za obcou, pri vstupe do rekreačnej oblasti, jednou z úloh miestnej  samosprávy bolo jeho osvetlenie a vybudovanie chodníka. Realizácia tohto zámeru bola vykonaná v roku 2011 a následne rozšírená v roku 2012. Náklady na osvetlenie cintorína boli vo výške 3 900,- €.

 Nové sociálne zariadenia v rekreačnej oblasti

Obec Nová Kelča spravuje časť rekreačnej oblasti, ktorá patrí do katastra obce. Po bývalej Okresnej správe cestovného ruchu obec zdedila aj sociálne zariadenia, ktoré boli v havarijnom stave, vystavené z plechu a nespĺňali  požiadavky  RÚVZ na ich prevádzkovanie. Z tohto dôvodu poslanci OZ schválili ich rekonštrukciu. Prestavba sa začala v jesenných mesiacoch v roku 2010,  dokončené boli v mesiaci jún 2012. Náklady na výstavbu sociálnych zariadení činili 76 193,- €, boli vybudované vo vlastnej réžii z kapitálových príjmov obce.
V prevádzke sú od júla 2012, sú spoplatnené.


 Výstavba viacúčelového ihriska

Na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva sa obec sa zapojila do projektu, ktorý v danom čase podporoval výstavbu viacúčelových ihrísk. Za pomoci tohto príspevku sa vybudovalo viacúčelové ihrisko medzi budovou bývalej základnej školy a materskej školy. Výstavba sa realizovala v rokoch 2010 a 2011. Hlavné práce boli vykonané dodávateľskou firmou na základe zmluvy o poskytnutí príspevku Ministerstva pôdohospodárstva cez Pôdohospodársku platobnú agentúru vo výške 143 957 €, spoluúčasť obce na tomto projekte bola vo výške 5%. Ostatné práce na tomto projekte boli vykonané vo vlastnej réžii. Náklady na tieto práce, ako aj na dokončenie celého areálu boli vo výške 47 873 €. Ihrisko je od roku 2012 k dispozícii všetkým obyvateľom obce bezplatne.

   

 Výstavba domu smútku.

Samotnej výstavbe domu smútku predchádzali rôzne stretnutie, schôdze, ako aj miestne zisťovanie formou hlasovania ohľadom výberu miesta na výstavbu. Keďže nedošlo k dohode, poslanci obecného zastupiteľstva vybrali parcelu, ktorá bola vo vlastníctve obce, v blízkosti kostola, nakoľko cintorín je od obce dosť vzdialený.
S výstavbou sa začalo 26.04.2009, kedy boli vytýčené základy pre výstavbu. Práce sa vykonávali vo väčšej miere svojpomocne, vo vlastnej réžii. Dodávateľsky bola robená iba strecha a fasáda. Práce na dome smútku boli ukončené v jarných mesiacoch roku 2011 a 03.07.2011 bol dom smútku odovzdaný do užívania a vysvätil ho Mons. Stanislav Stolárik.
Celkové náklady na výstavbu predstavovali 99 474,- €.

        

 Rekonštrukcia budovy materskej školy.

Od 01. septembra 2008 sa obec stala zriaďovateľom základnej školy v obci, bez právnej subjektivity. Budovy, ktoré patrili Okresnému úradu, odboru školstva, prešli do vlastníctva obce na základe delimitácie. Tieto budovy boli v havarijnom stave, preto OZ rozhodlo o rekonštrukcii budovy materskej školy a vytvorení priestorov pre základu školu v časti, kde boli v minulosti detské jasle a práčovňa. S rekonštrukciou sa začalo v roku 2008, kedy boli z týchto priestorov vytvorené trieda ZŠ, riaditeľňa, sociálne zariadenia a menšia telocvičňa, súčasne s touto prestavbou boli zrekonštruované aj trieda a spálňa materskej školy. Pri tejto prestavbe boli kompletne vymenené vodovodné a kanalizačné rozvody, rozvody elektrickej energie, vymenené podlahy, dlažby, spravené sociálne zariadenia pre ZŠ, nové omietky, maľby ako aj zakúpený nový nábytok do všetkých priestorov.
O rok neskôr sa pokračovalo v rekonštrukcii školskej jedálne, kuchyne, riaditeľne, sociálnych zariadení a vstupných priestorov MŠ. Takisto boli vymenené všetky  elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody, nové podlahy, dlažby, omietky, maľby, zakúpená nová sanita a nábytok do týchto priestorov, ako aj vybavenie školskej kuchyne.
Na celej budove boli vymenené okná a dvere, prevedená rekonštrukcia strechy, nová fasáda,  schody a chodníky ako aj upravený celý areál pred budovou.
Práce na rekonštrukcii boli prevádzané zväčša svojpomocne, okrem strechy, fasády a výmeny okien. Náklady boli hradené z kapitálových príjmov obce, príspevok Krajského školského úradu bol vo výške 12 tis. € na elektroinštalácie, 32 tis. € na výmenu okien a dverí a 5 tis. € na zariadenie školskej kuchyne v rámci projektu Revitalizácia a modernizácia zariadení školského stravovania.

                   

 Výmena autobusových čakární

Pred letnou turistickou sezónou došlo k výmene starých plechových autobusových čakární za nové, ktoré boli osadené na mieste pôvodných. Autobusové  čakárne boli zabezpečené dodávateľsky, náklady na obstaranie boli vo výške 2 169,- € za jednu čakáreň a boli uhradené z kapitálových príjmov obce.

 Rekonštrukcia interiéru budovy obecného úradu

V roku 2007 bola zrealizovaná celková rekonštrukcia budovy obecného úradu. Boli vymenené podlahy, dlažby, prerobené sociálne zariadenie, nové omietky, maľby a výmena nábytku. Na budove boli vymenené okná a vchodové dvere. Celá rekonštrukcia sa robila svojpomocne, s výnimkou dodávky nábytku z kapitálových príjmov obce.

 Rekonštrukcia kotolne - I. etapa

V rokoch 2007-2008 sa zrealizovala rekonštrukcia kotolne, ktorá bola prerobená na vykurovanie na drevnú štiepku. Rekonštrukcia bola vykonaná dodávateľsky. Celkové náklady na jej realizáciu boli 8,5 mil, pričom príspevok z Environmentálneho fondu bol vo výške 4 mil. Sk. Sk. Na vykurovanie boli napojené všetky obecné budovy. O rok neskôr bol na centrálne vykurovanie napojený aj kostol a pripravená pripojka na budúci dom smútku. Náklady na pripojenie kostola boli vo výške 300 tis. Sk, pričom 100 tis. Sk bolo poskytnutých od cirkevného spoločenstva.bednár 047.JPGdom smútku 001dom smútku 008dom smútku 014
dom smútku 001dom smútku 004dom smútku 005dom smútku 037
dom smútku 045stavba 015stavba 033stavba 018
stavby NK 008stavby NK 009stavby NK 012staré budovy 005
DSC07249.JPGDSC07256.JPGihriská 2 006hroby 2 011
hroby 2 009ihriská 5 020ihriská 5 004ihriská 4 001
ihriská 6 011kanalizácia RRO 001kanalizácia RRO 016kanalizácia RRO 006
kanalizácia RRO 050kanalizácia RRO 060

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie: